Wakostda?

Het kopen van een oogstaandeel geeft je het recht op jouw eerlijk deel van de opbrengst van ons veld voor een gans jaar (van begin mei tot eind april).
Het is de bedoeling dat je een oogstaandeel koopt voor je volledige gezin.

De prijs (want ook de hoeveelheid die je eet) is afhankelijk van de leeftijd:

     Volwassene (18+) = € 425 à € 500 (afhankelijk van je mogelijkheden) = +/- €1,23 per dag!

     Kind = leeftijd * € 23

     Week-om-week-kinderen = leeftijd * € 11,5 (helft van de normale prijs)

 

In navolging van het CSA-principe (risicospreiding tussen boer & klant) wordt het bedrag in januari van het oogstjaar gestort.

Bij moeilijkheden om het bedrag in één keer op te hoesten kan met boer & boerin een spreidingsplan afgesproken worden, waarbij het bedrag gespreid wordt over de maanden januari-februari-maart-april.

Indien je nog vragen hebt: tlekkerland@hotmail.com

Hieronder kan je je inschrijven voor oogstjaar 2024-2025 (hoewel we momenteel niet kunnen garanderen dat er een plaats vrij komt)

gezinslid 1