Wanneer gingen we van start?

In 2012 ontsproot het eerst kiempje van ons project. We leerden het concept “plukboerderij” kennen via Kristien die de plukboerderij in Schelle runt. Omdat we beiden vanuit een eerder theoretische richting kwamen (psychologie en politicologie) en geen boerenachtergrond hadden, was een opleiding noodzakelijk. Zo gezegd, zo gedaan: Tim startte in september 2012 de opleiding bioboer bij vzw Landwijzer (www.landwijzer.be), Lies start een jaar later... in 2013.

In de lente van 2014 gingen we van start met 30 gezinnen. In de loop van het jaar groeiden we naar 45 gezinnen.

 

In mei 2015 groeien we verder naar een 80-tal gezinnen.

 

Wie geïnteresseerd is om deel te nemen kan zich inschrijven via het inschrijvingsformulier op onze website. Sinds 2016 hebben wij meer kandidaten dan ons veld kan voeden: een wachtlijst wordt bijgehouden. Als er een plaatsje vrijkomt, krijgt de eerste op de lijst de kans om dit plaatsje in te vullen.

 

Iedereen is alvast welkom om een kijkje te komen nemen op ons veld.